Home Ezotéria Ezért különlegesek a Kos szülöttei

Ezért különlegesek a Kos szülöttei

by Krisztina

Néhány jellemző tulajdonsága: egyenes, nyitott, kemény akaratú, vakmerő, vállalkozókedvű, célratörő, szabadságra vágyó, szereti a függetlenséget, nagyvonalú, adakozó, féktelen, indulatos, heves, szeszélyes, élretörő, türelmetlen, tanulni vágyó, szomjas a tudásra, bőkezű, tékozló, találékony, vitatkozó, nyughatatlan, felizguló, gyakorta változtatja a helyét.

A lendület nála alaptényező. Ezzel fog hozzá a dolgokhoz, ezzel vég bele sokszor olyan feladatokba is, amely meghaladja képességeit. A nehézségeken akarattal segíti át magát. Ha elhatároz valamit, nem ismer ellenérveket. Ha a cél személyesen érinti, fellelkesül, feldobva érzi magát, és vakon bízik saját adottságaiban. Arról senki sem tudja meggyőzni, hogy ne tegye, nem képes rá. Ezt csak akkor látja be, ha valóban nem sikerül elérnie valamit.

A munka elvégzésének, a feladat megoldásának azonnal nekivág. Nem ismeri a tépelődést, a mérlegelést, az előzetes, hosszas okoskodást. De ne gondoljuk, hogy mindig csak úgy fejjel megy a falnak, ahogyan a Kos típusú emberre szokták mondani. A Kosnak az adott pillanat parancsol, és nem telik sok időbe, hogy terve végrehajtásához kiválassza eszközeit. Legszenzációsabb tetteit, eredményeit gyakran rögtönözve éri el. Ne higgyük azonban, hogy ez véletlen. Számára mindig a pillanat az élet, s így a Kos-szülöttnek a pillanatban sűrűsödhetnek össze legkiválóbb képességei.

Ha ellenállást tapasztal, ez csak ösztönszerűen hat rá, felkelti küzdőszellemét. Előfordulhat természetesen az is, hogy töri-zúzza az útjába eső akadályokat. Az egyszer felvett irányon ugyanis nem tud már menet közben változtatni.

Különösen kész a cselekvésre akkor, ha új feladat előtt áll, és ha a maga erejére van hagyatva. Hevesen törtet előre a megvalósításban, ő maga és lendülete nem változik, de az eszközöket változtatja, hajlítja, igazítja terve és szándéka szerint. Önbizalmának szüksége van a látható, a kézzelfogható eredményre, a sikerre. Nehezen alkalmazkodik, és nehezen tűri az alárendeltséget.

Ajánlás 

Ha horoszkópjában a Kos-jegy erősen hangsúlyos, akkor az egyhangú, monoton munka nem ajánlható Önnek. Előnyére válik viszont az olyan munkaalkalom, ahol bizonyos döntési teret kap, ahol találékony természetét érvényesítheti, és valamilyen gyakorlati dologhoz kötődik tevékenysége.

Ahol új elképzeléseket kell megvalósítani, ahol egyértelmű feladat lendületes kivitelezéséről van szó, ott a Kos-erények érvényesülnek. a tudománytól a technikám át a kézművességig, a gyógyászattól a művészeteken, katonaságon át a szónok politikusig vagy ügyvédig akkor ér el eredményt, ha szóhoz juthatnak ezek a tulajdonságai: aktivitás, alakító erő, dinamika, lendület.

Problémák a gyermekkorban 

Ha egyszerűen akarunk fogalmazni, azt kell mondanunk, hogy a Kos típusú gyermek nevelőjének az agresszivitásra való hajlam kezelését kell megtanulni. A Kos típusú ember nehezen sajátítja el azt a képességet, hogy ki tudja választani a helyes pillanatot a cselekvés megkezdéséhez, amikor valami fontosat akar tenni, vagy számára érdekes dolgot elérni. Ha a környezete szemszögéből nem helyes a pillanat, cselekedete bántó, sértő , erőszakos, végső soron agresszív lesz. Ez pedig viszontagressziót válthat ki.

A szülő, a nevelő szempontjából talán pillanatnyilag eredményes, ha erőfölényét kihasználva a hirtelen, nem helyénvaló vagy agresszív cselekedetet egyszerűen elnyomja, és így rendet tesz. A nevelés hatását tekintve azonban csak az ösztönök, a hajlamok mederbe terelése és mederben tartása lehet helyes. Egyértelműen tudtára kell adni a gyermeknek, hogy vannak korlátok, és ezeket be is kell tartani, hogy a korlátok között élhesse ki adottságait.

Bonyolult szituáció adódhat Kos hangsúlyozottságú leánygyermekek esetében. Hajlamaik szerint szívesen játszanak fiús játékokat, a fára mászástól a verekedésig mindenben benne vannak. Előfordulhat, hogy a szülők, a környezet módszeresen visszaszorítja, elnyomja ezeket a hajlamokat. Természetesen ez sikerülhet is, de csak a felszínen. Az agresszivitás befelé fordul, védekező taktikát választ, amely azután egész életére kihat. Az illető énjének a spontán támadó, impulzív oldalát visszatartja, és később más vonalon futtatja ki. Könnyen előfordulhat, hogy partnerül, élettársul kemény, erőszakos férfit választ, akinél előhozhatja visszatartott agresszivitását, és kezdetét veszi egy életre szóló küzdelem. A nevelés tehát – bár nagyon eredményesnek látszott pillanatnyilag – csak annyit ért, hogy a farkast báránybőrbe bújtattuk.

Ilyen igény esetén tehát helyesebb hagyni, hogy gyermekkorban élje ki ezeket a vágyait. A mai korszellemben ez már amúgy sem kelt különösebb feltűnést. Emellett lehet gondozni, tudatosítani a női vonásokat és szerepformákat is.

Forrás

Hirdetés

You may also like